Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2008

E.P. Berger, J. Luijt, M.J. Voskuilen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Jaarlijks overzicht van opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven met meer dan 5 ha bos op basis van een Informatienet bestaande uit circa 150 bedrijven. Deze editie bevat uitkomsten over 2008 en voorgaande jaren, gespecificeerd naar oppervlakte bos en regio. Verder worden de opbrengstprijzen van hout evenals de omvang van de houtverkopen weergegeven. Tot slot wordt in deze rapportage verslag gedaan van een verbijzondering van kosten en opbrengsten naar de functies die particuliere bosbedrijven vervullen (houtproductie, natuurbehoud, recreatie en landschap en wildbeheer). Annual overview of yields, costs and farm results of private forestry holdings with more than 5 ha of forest, based on an accountancy network consisting of about 150 holdings. This edition contains the results for 2008 and previous years, specified by area of forest and region. In addition, the yield prices for wood and the levels of wood sales are shown. Finally, this report further specifies costs and yields according to the functions that private forestry companies serve, such as wood production, nature conservation, recreation and landscape, and game management.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI Wageningen UR
  Number of pages90
  ISBN (Print)9789086153893
  Publication statusPublished - 2009

  Publication series

  NameLEI Rapport / werkveld Sectoren en bedrijven
  PublisherLEI Wageningen UR
  No.2009-091

  Cite this