Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2004

E.P. Berger, J. Luijt, M.J. Voskuilen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Jaarlijks overzicht van opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven met meer dan 5 ha bos op basis van een Informatienet bestaande uit circa 150 bedrijven. Deze editie bevat uitkomsten over 2004 en voorgaande jaren, gespecificeerd naar oppervlakte bos en regio. Verder worden de opbrengstprijzen van hout evenals de omvang van de houtverkopen weergegeven. Tot slot wordt in deze rapportage verslag gedaan van een verbijzondering van kosten en opbrengsten naar de functies die particuliere bosbedrijven vervullen (houtproductie, natuurbehoud, recreatie en landschap en wildbeheer). Annual overview of yields, costs and farm results of private forestry holdings with more than 5 hectares of forest, based on an accountancy network consisting of about 150 holdings. This edition contains the results for 2004 and previous years, specified by area of forest and region. In addition, the yield prices for wood and the size of wood sales are shown. Finally, this report further specifies costs and yields by the functions private forestry companies serve, such as wood production, nature conservation, recreation and landscape, and game management.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages78
  ISBN (Print)9789086150458
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameRapport / LEI
  PublisherLEI
  No.1.05.05

  Cite this