Bedrijfstoeslagen na 2013; Omgaan met dalende bedragen

R.A. Jongeneel, C.J.A.M. de Bont, J.H. Jager, H. Prins, P. Roza, A.B. Smit

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De veranderingen in het Europese landbouwbeleid in de komende jaren houden in dat de bedrijfstoeslagen voor veel landbouwbedrijven sterk zullen dalen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het LEI gevraagd inzicht te geven in de gevolgen voor de bedrijven met hoge toeslagen per ha; het aanpassingsvermogen van de betreffende bedrijven en de ketens; en de maatregelen die het ministerie eventueel hiervoor zou kunnen nemen. Er is allereerst op basis van de gegevens in het Informatienet een beeld gevormd van de actuele situatie van de bedrijven met hoge bedrijfstoeslagen. Vervolgens is aan de hand van literatuur, interviews met experts en een analyse van de betreffende markten (zuivel, kalfsvlees en aardappelzetmeel) een beschouwing opgesteld over de mogelijkheden van aanpassing van de bedrijven en productieketens aan de verandering van de bedrijfstoeslagen. Daarna is met de klankbordgroep een inventarisatie gemaakt van de mogelijke maatregelen die de overheid kan treffen.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR
Number of pages89
ISBN (Print)9789086155415
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

Keywords

  • payment
  • subsidies
  • agricultural financial policy
  • farm income
  • dairy farming
  • calf production
  • starch potatoes
  • european union
  • netherlands

Cite this