Bedrijfsopzet natuurgericht landbouwbedrijf Emst-Zuid : bedrijfsmodel voor een gemengd bedrijf met een gesloten kringloop in het dal van de Smallertse en Nijmolense beek ten zuiden van Emst

C. de Vries, A.H.F. Stortelder, H.P.J. Huiskes, J. Kruit, A.J.M. Jansen, J.G. Vrielink, J.L.M. Bruinsma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Uitwerking van een bedrijfsplan voor een natuurgericht landbouw bedrijf op de oostelijke Veluweflank in het dal van de Nijmolense en Smallertse beek ten zuiden van Emst. Het gaat om het inzetten van extensieve landbouw met een gesloten bedrijfsvoering voor natuur- en landschapswaarden; deze benadering is ook wel bekend als het concept Boeren voor Natuur. In het plan wordt een beeld geschetst van de bedrijfsopzet in termen van veebezetting, plantaardige productie en exploitatie. Het gaat om een gemengd koeienbedrijf met graanakkers en hooilanden. Het vee wordt ondergebracht in een potstal. Ramingen van kosten en opbrengsten van het beoogde bedrijf maken onderdeel uit van dit rapport. Verder wordt ingegaan op de landschappelijke inrichting, waarbij wordt ingezet op vernatting en herstel van houtwalbeken
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages43
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2174
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • agri-environment schemes
  • livestock farming
  • farm management
  • arable farming
  • landscape management
  • multifunctional agriculture
  • veluwe

Cite this