Bedrijfsontwikkeling voor het verminderen van gasvormige emissies op het melkveebedrijf : koeien & Kansen resultaten 2010-2011

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sinds 2009 is de kerntaak van het project Koeien & Kansen (K&K) het verminderen van de gasvormige emissies op het melkveebedrijf: methaan, lachgas (beide broeikasgassen) en ammoniak. Methaan levert de grootste bijdrage aan de on-farm broeikasgasemissie van de Nederlandse melkveehouderij. Deels ontstaat het in de mestopslag, maar voor het grootste deel (ca. 75-80%) in het maagdarmkanaal van de koe. De rantsoensamenstelling is daarmee van groot belang voor de emissie van methaan. Ook lachgas draagt bij aan de broeikasgasemissie. Lachgas ontstaat overal in de N kringloop waar nitraat wordt gevormd of afgebroken (bij nitrificatie en denitrificatie), vooral in de bodem na bemesting of beweiding en deels in de stal en mestopslag. Ammoniak draagt niet direct bij aan het broeikaseffect, maar levert schade aan het milieu door een overmatige stikstofbelasting. Ook bij ammoniak is de rantsoensamenstelling van belang: een overmaat aan stikstof in het voer leidt tot een hogere concentratie ureum in de urine, wat in contact met enzymen uit de mest wordt omgezet in ammoniak. Het project K&K heeft zich tot doel gesteld om eind 2013 de broeikasgassen met 30% gereduceerd te hebben ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse emissie anno 1990, en tevens de ammoniakemissie terug te dringen naar 3,2 kg per 1000 kg meetmelk. Dit rapport beschrijft de uitgangssituatie op de pilotbedrijven op het gebied van gasvormige emissies bij aanvang van het thema, de reductiemaatregelen die de bedrijven hebben opgepakt en het resultaat van deze maatregelen in 2010 en 2011, inclusief eventuele neveneffecten.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages30
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / Koeien & Kansen
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.nr. 68
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

  • dairy cattle
  • dairy farming
  • dairy farms
  • emission
  • emission reduction
  • ammonia emission

Cite this