Bedrijfsnatuurplannen; papieren tijger of opmaat voor de organisatie van natuur- en landschapsbeheer als groene dienst?

T.C.P. Melman, A.G.M. Schotman, R.G.M. Kwak, R.M.A. Wegman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De betekenis van de Groenblauwe Dooradering, voor het natuur- en landschapsbeleid staat of valt met een goede ruimtelijke rangschikking. Hoe de optimale ruimtelijke rangschikking te realiseren? Kunnen de zogenaamde bedrijfsnatuurplannen (BNP's) hier een functie vervullen? Er is een in-ventarisatie gemaakt van de in Nederland opgestelde bedrijfsnatuurplannen. Ruim 20 plannen zijn kwalitatief geanalyseerd. Voor twee gebieden is nagegaan in hoeverre de plannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. BNP's kunnen een grote rol vervullen bij het internaliseren van natuur en landschap bij de agrariërs (bottom-up proces). BNP's zijn veelvormig. Dit hangt samen met de veelvormigheid in motivatie waarmee ze worden opgesteld: van educatie-middel voor agrariërs tot compensatie-instrument in het kader van vergunningverlening. De realisatie van de BNP's, de feitelijke uitvoe-ring van in het plan opgenomen inrichtings- en beheermaatregelen, varieert per gebied: naar schat-ting is dat de helft tot driekwart van de opgenomen maatregelen. Bij het gebruik maken van be-drijfsnatuurplannen voor de realisatie van Groenblauwe Dooradering gelden de volgende aan-dachtspunten: - behoud van de betrokkenheid van de individuele agrariërs; - koppeling aan regioniveau als het relevante ruimtelijke niveau voor Groenblauwe Dooradering; - opwaarderen van bedrijfsnatuurplannen als document waar vraag en aanbod bij elkaar -komen, wellicht in het kader van Groene Diensten. In een pilot zouden deze aandachtpunten kunnen worden opgenomen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages39
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.902
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • farm management
  • physical planning
  • nature conservation
  • netherlands
  • agri-environment schemes
  • ecological network

Cite this