Beantwoording kennisvraag effecten visserij op de Waddenzee (HDV 21)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De laatste 25 jaar is de visstand van de Waddenzee enorm gewijzigd en dit weerspiegelt zich in de visserij. LNV wil inventariseren wat er bekend is over de mate van visserij en de (cumulatieve) effecten. In de Waddenzee is visserij op platvis, zowel met de boomkor als met hengels (recreatief) vrijwel verdwenen. Met de garnalenstand gaat het goed, mogelijk mede door het ontbreken van de wijting, en deze vorm van visserij is nog steeds rendabel uit te oefenen. De geïnventariseerde vismethoden zijn: Mosselvisserij, Handkokkelvisserij, Staand want visserij; Zegen; Fuikenvisserij; Sleepnet visserij; Garnalen visserij; Visserij met wekkerkettingen; Recreatieve visserij
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages13
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Imares
PublisherImares

Keywords

  • fisheries
  • wadden sea
  • quantitative methods

Cite this