Baseline study MEP-MV2. Lot 2: bodemdieren. Eindrapportage Campagnes 2004 - 2005

J. Steenbergen, V. Escaravage

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is opgericht om een oplossing te bieden aan het dreigende ruimtetekort in de haven van Rotterdam, middels de aanleg van een nieuw havengebied, Maasvlakte 2. De bijbehorende natuurcompensatie (EU-verplichting) zal o.a. bestaan uit en zeereservaat in de voordelta. Om na te gaan of de effecten van de uitbreiding van de Maasvlakte op de flora en fauna voldoende gecompenseerd worden door de voorziene natuurcompensaties is het Monitoring- en Evaluatieprogramma Maasvlakte 2 (MEP-MV2) ingesteld. Het eerste luik van MEP-MV2, heeft 2 hoofddoelen: i. vaststellen van de t0-situatie, ii. nagaan of de ingewonnen gegevens toereikend zijn voor de bepaling van effecten in vervolgstudies (mbt onderscheidingsvermogen). De onderliggende rapportage beschrijft de huidige situatie van benthos in de voordelta.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages64
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C053/06

Keywords

  • eu regulations
  • harbours
  • space utilization
  • space requirements
  • program evaluation
  • nature conservation policy
  • rotterdam
  • nature compensation

Cite this