Baseline studies North Sea wind farms: Lot 5 marine birds in and around the future sites Nearshore Windfarm (NSW) and Q7

M.F. Leopold, C.J. Camphuysen, C.J.F. ter Braak, E.M. Dijkman, K. Kersting, S.M.J. Lieshout

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de zeevogelgemeenschap die zich in de loop van het jaar bevindt in een zeegebied voor de Noord-Hollandse kust, waar in de nabije toekomst twee windmolenparken gebouwd zullen worden, de zogenaamde Nearshore Windfarm (NSW) en het windmolenpark Q7. Om deze ¿T-nul¿ situatie te kunnen vastleggen zijn de zeevogels gedurende acht weken, verspreid door het jaar, geïnventariseerd vanaf een speciaal daartoe ingezet schip. Er werd hierbij steeds een gebied geïnventariseerd dat ruimschoots groter was dan de beide toekomstige windmolenparken samen. Hierdoor konden de vogelaantallen binnen en buiten de contour van de windmolenparken worden vergeleken, rekening houdend met de ruimtelijke patronen die zeevogelverspreidingen in het gebied laten zien. In de nul-situatie, dus nog voordat er windturbines in gebied staan, is niet gebleken dat de aangewezen gebieden voor de turbines qua vogelbevolking afwijken van de omgeving. T-één studies (na de bouw) zullen moeten uitwijzen of dat in de toekomst zo zal blijven. De aantallen vogels, aanwezig in een relatief klein gebied zoals nu bestudeerd, kunnen van dag tot dag, week tot week en jaar tot jaar sterk variëren, zoals in deze studie werd vastgesteld aan de hand van langer lopende dataseries. Dit maakt dat een directe vergelijking van aantallen nu en straks minder zinvol is, dan een vergelijking van de aantallen binnen en buiten een windpark, op hetzelfde moment gemeten.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages199
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1048
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • wind power
  • windmills
  • environmental impact
  • birds
  • north sea

Cite this