Balans van de leefomgeving 2010

J.P. Beck, Wageningen UR

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze veelomvattende studie geeft de ontwikkelingen op het gebied van onder meer klimaat, lucht en energie; verstedelijking, bereikbaarheid en milieu; landelijk gebied (met landbouw, natuur, recreatie, water, landschap) en biodiversiteit. Veel gegevens kwamen tot stand via de inzet van Wageningen UR. Deze eerste Balans van de Leefomgeving evalueert het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving in Nederland en geeft aan in hoeverre de beleidsdoelen voor milieu, natuur en ruimte worden gehaald. Waar dat niet het geval is, analyseren we de oorzaken. Tevens gaan we na of het beleid samenhangend is, waar ongewenste neveneffecten optreden en wat handelingsopties zijn om beleidstekorten weg te werken. De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de steden zijn aantrekkelijker om te wonen en de natuur krijgt meer ruimte. Tegenover dit goede nieuws staat dat er op het gebied van de leefomgeving nog grote problemen overblijven, zoals de reeds merkbare klimaatverandering, de afnemende biodiversiteit en de teruglopende bereikbaarheid, vooral van de Randstad. Om het tij te keren zijn gerichte beleidsmaatregelen nodig. Dit zal een belangrijke opgave zijn voor het nieuwe kabinet.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag [etc.]
PublisherPlanbureau voor de Leefomgeving
Number of pages280
ISBN (Print)9789078645467
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • regional planning
  • environmental policy
  • nature conservation
  • land use
  • landscape
  • agriculture
  • nature
  • policy evaluation

Cite this