Balanceren tussen kwel en wegzijging

S. van der Schaaf

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Bij het herstel van soortenrijke kwelafhankelijke graslandvegetaties op koopveengronden moet men rekening houden met irreversible veranderingen in de bodemgesteldheid als erfenis van voorafgaand landbouwkundig gebruik. Bij het herstel van kwelinvloed speelt behalve de relatie tussen intern en extern peilbeheer ook de geohydrologische gesteldheid in het gebied en zijn omgeving een rol. Dit heeft consequenties voor de minimale omvang van een reservaat. Het hanteren van vuistregels daarbij kan onbedoeld leiden tot minder gewenste situaties. Zinvol peilbeheer in en om een kwelafhankelijk natuurgebied is dan ook maatwerk.
Original languageDutch
Pages (from-to)87-98
JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Volume2
Publication statusPublished - 1998

Keywords

  • seepage
  • regulation
  • swamp soils
  • bog soils
  • peat soils
  • grasslands
  • water level
  • veluwe
  • gelderland

Cite this