Baculovirus per os infectivity factor complex: Components and assembly

Xi Wang, Yu Shang, Cheng Chen, Shurui Liu, Meng Chang, Nan Zhang, Hengrui Hu, Fenghua Zhang, Tao Zhang, Zhiying Wang, Xijia Liu, Zhe Lin, Fei Deng, Hualin Wang, Zhen Zou, Just M. Vlak, Manli Wang*, Zhihong Hu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Baculovirus per os infectivity factor complex: Components and assembly'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology