Back to the future; nieuwe functies voor landelijke gebieden in Europa

J. van Os, A.F. van de Klundert, A.G.J. Dietvorst

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  De perspectieven van nieuwe functies voor landelijke gebieden in Europa zijn verkend. Uitgaande van een afnemend belang van de landbouw als economische drager van het landelijk gebied is onderzocht hoe in de Europese Unie waterproduktie, diversificatie van landbouwbedrijven, recreatie en toerisme, en nieuwe woonvormen kunnen bijdragen aan plattelandsvernieuwing. Per thema zijn sleutelfactoren opgespoord en kaartbeelden van potenties gemaakt. Het blijkt dat aanwezigheid van grote bevolkingscentra, ontsluiting en aantrekkelijkheid van het landschap belangrijke indicatoren zijn voor de vraag naar nieuwe functies. Zulke kwaliteiten zijn veelal geworteld in lange historische processen.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 445-450
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this