Assessment of the relation between climate and nitrogen related policy for the Dutch situation

A. Bleeker, J.W. Erisman, H. van Grinsven, J. Kros, M.W. van Schijndel, W. de Vries, K.B. Zwart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het programma Wetenschappelijke Assessment en Beleidsanalyse Klimaatverandering in opdracht van het ministerie van VROM heeft tot doel: 1) Het bijeenbrengen en evalueren van relevante wetenschappelijke informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming op het terrein van klimaatverandering; 2) Het analyseren van voornemens en besluiten in het kader van de internationale klimaatonderhandelingen op hun consequenties. De analyses en assessments beogen een gebalanceerde beoordeling te geven van de stand van de kennis ten behoeve van de onderbouwing van beleidsmatige keuzes.
Original languageEnglish
Place of PublicationBilthoven
PublisherPBL Netherlands Environmental Assessment Agency
Number of pages128
Publication statusPublished - 2009

Keywords

  • climatic change
  • environmental policy
  • scientific research
  • knowledge transfer
  • netherlands

Cite this