Assessment of effects of chemical contaminants in dredged material on marine ecosystems and human health

C.A. Schipper

Research output: Thesisexternal PhD, WU

Abstract

Om te voorkomen dat scheepvaartroutes dichtslibben moeten waterwegen en havens in deltagebieden regelmatig worden gebaggerd. Wereldwijd worden op jaarbasis honderden miljoenen tonnen baggerspecie en sediment verwijderd. Nederland verspreidt jaarlijks meer dan 25 miljoen kubieke meter gebaggerd sediment in de Noordzee. Hierbij is het van belang te kunnen bepalen wat de risico's zijn voor het ecosysteem. Het in sediment identificeren van chemische stoffen die een potentieel risico vormen voor het ecosysteem of voor de menselijke gezondheid is dan ook het onderwerp van veel studies. Dit proefschrift onderzoekt de toepasbaarheid van in vitro, in vivo bioassays en bio-indicatoren als mogelijke beoordelingsinstrument voor het vaststellen van de schadelijke effecten op zeeorganismen van complexe chemische verbindingen in sediment
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Murk, Tinka, Promotor
 • Rietjens, Ivonne, Promotor
Award date8 Dec 2009
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085855415
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • dredging
 • sediment
 • marine areas
 • toxicology
 • biological indicators
 • risk assessment
 • deltas
 • marine ecology
 • north sea
 • ecotoxicology

Cite this