Assessing welfare of veal calves on farms : measures of behaviour and respiratory disorders and potential ways for welfare improvement

H. Leruste

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Vleeskalveren zijn jonge runderen die geslacht worden op een leeftijd van maximaal 8 maanden. Vleeskalveren worden gehouden om mals en lichtroze vlees te produceren. Hiertoe worden ze op gespecialiseerde bedrijven gehouden waar ze gevoerd worden met hoofdzakelijk kunstmelk en vast voer (i.e. krachtvoer, maïssilage, stro). In de Europese Unie (EU), minimumnormen voor welzijn en huisvestingcondities voor vleeskalveren zijn gereguleerd via de EU richtlijnen. Deze minimumnormen garanderen niet noodzakelijkerwijze dat het welzijnsniveau van de kalveren altijd optimaal is, aangezien huisvesting- en managementcondities tussen bedrijven kunnen verschillen. Burgers willen geïnformeerd worden over het werkelijke welzijnsniveau van dieren op boerderijen en daardoor ook een noodzaak voor een wetenschappelijk onderbouwde welzijnsmaatlat. De EU heeft van 2004 to 2009 een onderzoeksproject gefinancierd genaamd Welfare Quality® met als doelstelling “het ontwikkelen van een gestandaardiseerd dierenwelzijnsmonitor” en “het identificeren van praktische oplossingen voor het verbeteren van dierenwelzijn”. Dit proefschrift heeft bijgedragen aan het ontwerpen van een welzijnsmonitor op bedrijfsniveau voor vleeskalveren met als specifieke doelstelling de kwaliteit van de verschillende waarnemingen te toetsen betreffende hun validiteit, betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid. Verder is voor elke waarneming gekeken naar specifieke risicofactoren voor een verlaagd dierenwelzijn op in totaal 174 kalverbedrijven in de drie belangrijkste vleeskalverproductielanden in Europa (Frankrijk, Nederland en Italië).
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Kemp, Bas, Promotor
  • Bokkers, E.A.M., Co-promotor
  • Lensink, B.J., Co-promotor, External person
Award date14 Mar 2014
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9782954777207
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • animal welfare
  • veal calves
  • animal behaviour
  • animal husbandry
  • respiratory diseases

Cite this