Aspecten van succes en falen van het landschapsbeleid

A.J.M. Koomen, D.M. Wascher

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het rapport beschijft de bevindingen van een studie naar aspecten van succes en falen van het landschapsbeleid. Het tweede hoofdstuk beschrijft een beknopte literatuurstudie naar het succes en falen van het landschapsbeleid. Daarna komen landschapsbeleidsplannen aan bod om te zien hoe effectief deze zijn in hun uitwerking. Hoofdstuk vier verzamelt een aantal casussen over hoe het landschapsbeleid zich verhoudt tot andere beleidsterreinen zoals natuur, water, milieu en ruimtelijke ordening. Hoe de situatie in Nederland zich verhoudt ten opzichte van de ons omringende landen komt in hoofdstuk vijf aan bod. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages89
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.426

Keywords

  • landscape
  • government policy
  • failure
  • evaluation
  • landscape conservation
  • netherlands

Cite this