Arthropods in linear elements : occurence, behaviour and conservation management

J. Noordijk

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Soortenrijke graslanden zijn zeldzaam geworden in Nederland en wegbermen vormen belangrijke wijkplaatsen voor dit biotoop. Om de soortenrijkdom in graslanden in stand te houden moeten ze gemaaid worden, gebeurt dit niet dan verruigt de vegetatie; een proces dat door atmosferische stikstofdepositie aanzienlijk wordt versneld. Dit onderzoek geeft resultaten van twee experimenten in grazige bermen. In een periode van vijf jaar werd met bodemvallen het effect van vijf maairegimes onderzocht op de aanwezigheid van loopkevers, snuitkevers, mieren en grondbewondende spinnen. Uitgaande van gangbare vormen van bermbeheer en verwaarlozing. Het tweede experiment betrof een middel-productieve berm; hier werd het effect van de verschillende beheerstypen op bloembezoekende insecten bestudeerd
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • Wageningen University
Supervisors/Advisors
 • Sykora, Karle, Promotor
 • Schaffers, Andre, Co-promotor
Award date3 Nov 2009
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085854920
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • arthropods
 • roadsides
 • vegetation management
 • mowing
 • coleoptera
 • araneae
 • insects
 • netherlands
 • conservation
 • landscape elements
 • veluwe

Cite this