Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau: Technisch deelrapport 1: Verkenning van de mogelijkheden van reststromen en aquatische biomassa

Sander Huurman, R.Y. van der Weide

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen weergegeven. Een aantal van deze reststromen is ingezet in een microalgen well-plaat screeningtest om de biomassa ontwikkeling op deze stromen te onderzoeken. Op het vlak van het gebruik van aquatische biomassa zijn er een aantal samenvattingen van rapporten en literatuurstukken opgenomen in dit rapport. Ook is er een overzicht van de verschillende soorten aquatische biomassa en de mogelijke toepassing van deze biomassa op reststromen weergegeven. Als voorbeeld is de productie van verschillende soorten biomassa op effluent van een RWZI is gebruikt om een mogelijke verwaarding van componenten uit de biomassa weer te geven. De hoofdconclusie uit dit rapport is dat in Nederland op lokaal niveau diverse reststromen met uiteenlopende samenstellingen en volumes voorkomen. De inzet van aquatische biomassa om reststromen te ontdoen van nutriënten en afvalstoffen kan succesvol toegepast worden. Dit wordt vaak ‘effluent polishing’ genoemd. Het daadwerkelijk verwaarden van aquatisch biomassa gekweekt op reststromen is nog beperkt succesvol.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherACRRES
Number of pages54
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / PPO-AGV
No.650

Keywords

  • wastewater aquaculture
  • aquatic biomass
  • biomass production
  • waste water treatment
  • feasibility studies
  • residual streams
  • biobased economy

Cite this