Aquaculture Stewardship Council (ASC) ontwikkeltraject meerval

M. Poelman, A.J. Rothuis, R.H. Bosma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Nederlandse viskweeksector bestaat uit bedrijven die hun vis kweken in Recirculatiesystemen (RAS), met name de meervalsector (lees Afrikaanse meerval en Claresse) wordt gestimuleerd om in te spelen op de trend van certificering voor duurzaamheid om zich hiermee aanvullend te onderscheiden van andere aquacultuurproducten). Nederlandse kwekers kunnen hun bedrijven (en hiermee het productieproces) al laten certificeren voor Milieukeur, maar dit label is beperkt beschikbaar in Nederlandse supermarkten en geeft in Nederland onvoldoende en andere Europese landen geen herkenning voor consumenten. De Aquaculture Stewardship Council (ASC) biedt die mogelijkheid wel. Een inventarisatie naar de mogelijkheden om een standaardisatietraject voor Afrikaanse meerval / Claresse te realiseren is uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijke ambitieniveaus, benodigde procedures en de bijbehorende kosten in kaart gebracht. Aanvullend is een studie uitgevoerd voor tarbot. Een certificeringstraject in het kader van ASC is voor de Nederlandse meerval (en tarbot) sector haalbaar, de kosten en baten zullen echter afgewogen moeten worden. Er dienen hierbij keuzes gemaakt te worden in de richting van een dergelijk proces. Er kan gekozen worden voor een proces in de richting van standaardisering voor Afrikaanse meerval/Claresse. Hiermee is het traject direct gebonden aan een bredere aanpak naar Afrikaanse landen (met name Nigeria), aangezien hier een groot deel van de Afrikaanse meerval productie plaatsvindt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om een standaardisatietraject in te gaan voor een hogere meervalgroep de Clariidae, waaronder de in Nederland gekweekte soorten vallen. De processen worden hiermee verbreed naar oa Aziatische landen. De kosten en procesduur zullen hiermee toenemen, de reikwijdte zal groter zijn, de overige effecten worden in het rapport weergegeven. Alle trajecten die voor het behalen van een ASC certificering (en voorafgaand de standaarden) gevolgd worden dienen aan de eisen van ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance) te voldoen. Dit vergt een adequate procesbeschrijving en bewaking, waarin alle stakeholders de mogelijkheid dienen te krijgen om input en invulling aan het proces te geven. De kosten voor een procedure rond Afrikaanse meerval bedragen ruim 440 k€ (schatting). Een uitgebreidere variant voor alle meervalsoorten (exclusief pangasius) zal 675 k€ bedragen. Voor de Nederlandse meervalsector zijn al verschillende duurzaamheidsinventarisatietrajecten doorlopen. In veel gevallen zijn de data om te komen tot een standaard aanwezig. Deze kunnen in de processen worden ingebracht. Voor ASC zullen er nog aanvullende eisen gesteld worden, welke in het ontwikkelproces nader onderbouwd dienen te worden. Het behoeft aanbeveling om, naast een traject voor vissoorten, de mogelijkheden te beoordelen voor een ontwikkelingstraject voor ASC standaarden op het niveau van kweeksystemen.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden [etc.]
PublisherIMARES
Number of pages33
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C146/11

Keywords

  • aquaculture
  • clarias
  • certification
  • sustainability
  • turbot
  • netherlands

Cite this