Appelonderstam M.8 : demonstratie van de gebruikswaarde van M.8, 2007-2011

P.A.H. van der Steeg, F.M. Maas

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aantasting door bacterievuur nog steeds toe. De vraag naar onderstammen die minder vatbaar zijn voor bacterievuur dan de veel gebruikte appelonderstam M.9, zal naar verwachting toenemen. M.9 geldt namelijk als zeer vatbaar voor bacterievuur. Gebruik van minder vatbare onderstammen kan bijdragen aan inperking van de verspreiding, aantasting en schade door bacterievuur in de appelteelt. De weinig bekende zwakke onderstam M.8 staat te boek als matig vatbaar voor bacterievuur en is daarmee veel minder gevoelig dan de veel bekendere M.9. Er is niet veel informatie over de gebruikswaarde van M.8 als onderstam, maar de eigenschappen lijken dicht bij die van M.9 te liggen. Introductie van M.8 op grote schaal zal echter pas kans van slagen hebben, indien de teeltkundige waarde niet onderdoet voor die van M.9. Met het doel om onder normale Nederlandse teeltcondities vast te stellen of M.8 even goede resultaten kan geven als M.9, is van 2007 tot en met 2011 in een demonstratieperceel van WUR Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Randwijk de groei en productie van virusvrije M.8 vergeleken met die van de gangbare onderstammen M.9 T337 en M.9 Fleuren 56. De vergelijking is uitgevoerd met Elstar en Golden Delicious.
  Original languageDutch
  Place of PublicationRandwijk
  PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
  Number of pages17
  Publication statusPublished - 2012

  Publication series

  NameRapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen Boomkwekerij en Fruit
  PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
  No.2012-11

  Keywords

  • fruit trees
  • apples
  • scions
  • propagation materials
  • rootstocks
  • plant pests
  • use value
  • netherlands

  Cite this