Antibioticumresistentie in Escherichia coli O 157 geisoleerd tussen 1998 en 2003 in Nederland = Antibiotic resistance in Escherichia coli O157 isolated between 1998 and 2003 in The Netherlands

H.I.J. Roest, E. Liebana, W. Wannet, Y. van Duynhoven, K.T. Veldman, D.J. Mevius

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  17 Citations (Scopus)

  Abstract

  Nederlands: Over het vóórkomen van antibioticumresistentie bij E. coli O157 in Nederland is weinig bekend. In deze studie werden tussen 1998 en 2003 218 humane en 247 niethumane isolaten onderzocht op antibioticumgevoeligheid. Het antibioticumresistentieniveau van E. coli O157 geïsoleerd uit de humane populatie is gemiddeld 5,5 procent en van E. coli O157 geïsoleerd uit de niet-humane populatie gemiddeld 4,0 procent. Deze resistentiepercentages zijn laag vergeleken met de in de literatuur gevonden percentages. In zes multiresistente isolaten werd een klasse 1-integron gevonden. Dit type integron is ook gevonden in commensale E. coli uit landbouwhuisdieren en Salmonella spp. In één van deze integronpositieve isolaten werd naast het ß-lactamasegen blaTEM-1b een ESBLgen uit de CTX-M2-groep aangetoond. Dit is de eerste melding in de literatuur van deze ß-lactamasen in E. coli O157 geïsoleerd uit een kip English: Little is known about the antibiotic resistance of E. coli O157 in the Netherlands. In this study, 218 human and 247 nonhuman samples, isolated between 1998 and 2003, were tested for antimicrobial resistance. About 5.5% of E. coli O157 isolates from human samples were resistant, as were about 4.0% of E. coli O157 isolates from non-human samples. These fi gures are lower than those reported in the literature. Class I integrons were found in six multiresistant isolates. This type of integron is also found in commensal E. coli in food animals and Salmonella spp. One of the integron-positive isolates contained the ß-lactamase blaTEM-1b and an extended spectrum ß-lactamase (ESBL), which belongs to the group 2 CTX-M enzymes. This is the fi rst report of these ß-lactamases in E. coli O157 isolated from chicken
  Original languageDutch
  Pages (from-to)954-958
  JournalTijdschrift voor Diergeneeskunde
  Volume132
  Issue number24
  Publication statusPublished - 2007

  Keywords

  • animal husbandry
  • livestock farming
  • antibiotics
  • drug resistance
  • animal nutrition
  • animal health
  • food safety
  • escherichia coli
  • health
  • hemolytic-uremic-syndrome
  • antimicrobial resistance
  • integrons
  • infections
  • animals
  • humans
  • genes
  • food
  • vtec

  Cite this