Animal health and immunomodulation of natural resistance = Diergezondheid en immunomodulatie van de natuurlijke weerstand

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)

Abstract

De huidige dierhouderij kent een aantal hardnekkige gezondheidsproblemen. Bij melkvee zijn dat met name mastitis, klauw- en reproductieproblemen. Bij varkens zijn dat intra-uterine sterfte en speendiarree en bij kippen is dat vooral het voorkomen van ascites. Deze gezondheidsproblemen zijn in het algemeen niet via gerichte vaccinaties te voorkomen. Bij sommige ziekten zijn vaccinaties wel degelijk zeer effectief maar dan kunnen andere overwegingen van maatschappelijke of handelspolitieke aard aanleiding zijn om deze niet uit te voeren. Bij fokkerij, houderij en voeding gaat het in het algemeen om slechts een productieparameter waarop wordt geoptimaliseerd. Daarna wordt door specifieke aanpassingen geprobeerd de gezondheidsconditie van de individuele dieren te verbeteren, hetgeen meestal veel tijd vergt. In dit artikel wordt ingegaan op het verbeteren van duurzame gezondheidscondities voor productiedieren en immunomodulatie
Original languageEnglish
Pages (from-to)764-766
JournalTijdschrift voor Diergeneeskunde
Volume132
Issue number19
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • immunomodulators
  • immunostimulants
  • immunostimulation
  • immune system
  • animal health
  • animal diseases
  • animal husbandry
  • livestock feeding
  • feed supplements

Cite this