Analysis of Renewable Energy Directive NUTS-2 reports on the greenhouse gas emissions from the cultivation of biofuel crops

W.J. Corre, J.G. Conijn, J.W.A. Langeveld

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De EC 'Hernieuwbare Energie Directive' (RED; EC, 2009) vraagt nationale rapportages over de gemiddelde broeikasgasemissies van de teelt van energiegewassen op NUTS-2 regionaal niveau. Berekeningsmethoden voor de rapportage zijn niet voorgeschreven en daarom kunnen verschillen in gerapporteerde emissies niet alleen veroorzaakt worden door verschillen in productiesystemen, maar ook door verschillen in berekeningsmethoden. De rapportage van Nederland is vergeleken met de rapportages van Duitsland, Denemarken, Zweden, Groot Brittannië, België (Vlaanderen) en Frankrijk. Doel van de analyse was een overzicht te geven van de door individuele landen gebruikte methoden en data en de gerapporteerde verschillen in emissies te evalueren. Deze evaluatie moet inzichtelijk maken in hoeverre verschillen in gebruikte methodologie verantwoordelijk zijn voor de verschillen in gerapporteerde emissies en hoe het toepassen van een 'level playing field' methodologie de gerapporteerde verschillen in emissie zou veranderen.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages34
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameReport / Plant Research International
PublisherPlant Research International
No.371
ISSN (Print)1566-7790

Keywords

  • biobased economy
  • fuel crops
  • greenhouse gases
  • emission
  • calculation
  • international comparisons
  • european union

Cite this