Analysis of land change with parameterised multi-level class sets : exploring the semantic dimension

L.J.M. Jansen

Research output: Thesisexternal PhD, WU

Abstract

Een veelvoorkomend probleem in de landdynamiek is dat na verloop van tijd kennis vordert, technologie ontwikkelt en beleidsdoelstellingen veranderen. Dit betekent dat met elke kartering die wordt uitgevoerd, met een voor dat doel specifiek ontworpen classificatie, een nieuwe basis dataset wordt gemaakt in plaats van een continue gegevensreeks. Verschillen in de naamgeving van klassen, veranderingen in de definitie van de klasse, en de toevoeging of verwijdering van de klassen in de datasets over hetzelfde gebied in verschillende periodes leveren problemen op in de scheiding van de feitelijke veranderingen in de tijd van klaarblijkelijke veranderingen in de definities van categorieën. In de praktijk zullen de resultaten van verschillende onderzoeken echter moeten worden geharmoniseerd in tijd en ruimte.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Veldkamp, Tom, Promotor
Award date3 Nov 2010
Place of Publication[S.l.
Print ISBNs9789085858287
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • land classification
  • land degradation
  • land evaluation
  • land use
  • land reform
  • remote sensing
  • land use dynamics
  • dynamic modeling

Cite this