Analysis of discarding in the Dutch beamtrawl fleet

O.A. van Keeken, F.J. Quirijns, M.A. Pastoors

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit rapport onderzoekt het overboord zetten van gevangen vissen of bodemdieren, ook wel discarden genoemd, door de Nederlandse boomkorvloot. Met name het discarden van schol in de Noordzee staat in de belangstelling, omdat veel jong schollen worden gevangen en gediscard in deze visserij. Het lijkt erop dat in de laatste jaren een stijging plaats heeft gevonden in de hoeveelheid scholdiscards, evenals een verplaatsing van jonge schol naar dieper water verder uit de kust. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten uit onderzoeken uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek naar het discarden door de Nederlandse boomkorvisserij en naar de overleving van discards. Daarnaast wordt onderzocht of gedurende de periode 1985-2002 verschuivingen hebben plaatsgevonden in de verspreiding van jonge schol over de Noordzee. Bovendien wordt het effect van discards op de bestandsschattingen van schol onderzocht. Hiertoe worden eerst de aantallen discards geschat met behulp van een model. Vervolgens worden bestandschattingen met elkaar vergeleken die met en zonder discards zijn berekend
  Original languageEnglish
  Place of PublicationIJmuiden
  PublisherRIVO
  Number of pages96
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRIVO report
  PublisherRIVO
  No.C 034/04

  Keywords

  • fisheries
  • fishing
  • plaice
  • beam trawling
  • fishing methods
  • discards

  Cite this