Analyse van provinciale natuurbeleidsstrategieën: Realiseren van het natuurnetwerk en vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur

Esther de Wit, Didi van Doren, Irene Bouwma, Saskia van Broekhoven, Dana Kamphorst, Wiebren Kuindersma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Provincies hebben verschillende strategieën om het nationale natuurnetwerk te realiseren en maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te vergroten. In deze paper geven we een tussenstand van de ontwikkeling en uitvoering van deze strategieën (anno 2018). Onze analyse laat zien dat de variatie aan strategieën in het natuurbeleid sinds de decentralisatie van 2011 is toegenomen. Veel provincies hebben bij de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland een voorkeur voor zelfrealisatie door bestaande grondeigenaren (veelal boeren). In de praktijk blijkt de belangstelling hiervoor voorlopig achter bij de verwachtingen. Mede hierdoor past een aantal provincies in toenemende mate ook onteigening toe als strategie om het natuurnetwerk te vergroten. Binnen het beheer sturen provincies steeds meer op het vergroten van de kwaliteit van de bestaande natuur. Dit leidt in een aantal provincies wel tot zorgen over de betaalbaarheid van het beheer in de toekomst. Provincies ontwikkelen ook steeds concreter beleid om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te vergroten. Binnen dit beleid hanteren provincies op hoofdlijnen twee beleidsstrategieën, namelijk het stimuleren van gebruik en beleving van natuur, en het stimuleren van actieve betrokkenheid bij natuur.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages20
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameWOt-paper
No.49
ISSN (Print)1879-4688

Cite this