Analyse van fytosanitaire risico's in de boomkwekerij

J. Bremmer, J. Benninga, P.G. Lentjes, W.H.G.J. Hennen, H.A.B. van der Meulen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Recente vondsten van quarantaine organismen in de boomkwekerij hebben laten zien dat de boomkwekerij kwetsbaar is voor fytosanitaire risico's. Vondsten van sommige quarantaine organismen kunnen gevolgen hebben die de draagkracht van individuele bedrijven te boven gaan. Daardoor is de gedachte ontstaan onderzoek te doen naar een financieel vangnet, waarmee financiële gevolgen geheel of gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden, en de continuïteit van de bedrijven niet bedreigd wordt door fytosanitaire risico's. Hiervoor heeft de boomkwekerijsector met steun van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie LEI Wageningen UR gevraagd een kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren. In deze rapportage wordt daarvan verslag gedaan. De resultaten kunnen gebruikt worden om de haalbaarheid van een financieel vangnet te beoordelen.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages75
ISBN (Print)9789086155941
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameLEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

Keywords

  • quarantine organisms
  • insect pests
  • adverse effects
  • forest nurseries
  • phytosanitary policies
  • financial support
  • risk analysis
  • agricultural research

Cite this