Analyse Natura 2000-doelensystematiek op basis van beheerplannen van de Natura 2000-gebieden: Achtergronddocument bij het rapport Advies over de Natura 2000 doelensystematiek en Natura 2000-doelen

T. van Vreeswijk, A.M. Schmidt, A. van Kleunen, L. van den Bremer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden de resultaten van de analyse van de Natura 2000-doelensystematiek in de be heerplannen beschreven. Onder Natura 2000-doelensystematiek wordt hier verstaan de wijze waarop de Natura 2000-doelen op landelijk en gebiedsniveau zijn geformuleerd. Hiervoor is een toetsingskader opgesteld aan de hand van de voorwaarden die er zijn gesteld aan het formuleren en uitwerken van de doelstellingen op Europees en nationaal niveau. Er wordt geconcludeerd dat de implementatie van de Natura 2000-doelensystematiek in de beheerplannen, ofwel de nadere uitwerking van de Natura 2000-doelen in de beheerplannen, niet aan alle toetsingscriteria voldoet. In dit rapport worden op basis van de resultaten alleen aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van de Checklist beheerplannen. In het hoofdrapport (Schmidt et al., 2016) wordt nader ingegaan op mogelijke oorzaken en gevolgen. Voor een vervolg wordt aanbevolen de resultaten terug te koppelen aan de voortouwnemers en opstellers van de beheerplannen, om meer inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van de Natura 2000-doelensystematiek in de praktijk.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages39
DOIs
Publication statusPublished - Jan 2017

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.2779B
ISSN (Print)1566-7197

Cite this