Analyse, bemonstering en certificering Overige Organische Meststoffen

P.H.U. de Vries, G.S. Roosje

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport bevat de opzet voor de Regeling voor bemonstering, analyse en certificering voor Overige Organische Meststoffen. Aangezien er slechts een beperkte tijd beschikbaar stond tussen de opdracht voor de opzet van de Regeling en het tijdstip waarop het Besluit in werking treedt, is gekozen voor een meer uitvoerige uitwerking van de analytische aspecten van de Regeling. Het deel dat betrekking heeft op de voorwaarden en mechanisme van certificering behoeft nadere uitwerking in een later stadium. De Regeling gaat uit van toekomstige certificatie van het produktiesysteem van de producenten. Daartoe zal een zogenaamd Certificerend Lichaam moeten worden opgericht, dat voorwaarden zal formuleren waaraan een produktiesysteem zal moeten voldoen. Onderdeel van de certificatie zal tevens de bemonstering van de produkten zijn, waardoor kan worden vastgesteld dat het produktiesysteem materialen oplevert die aan de criteria van het Besluit voldoen. De analysen van verkregen monsters dienen bij laboratoria te worden uitgevoerd waarvan is vastgesteld dat zij ter zake competent zijn. Deze vaststelling geschiedt doordat bedoelde laboratoria een relevante erkenning van de Stichting Erkenning Laboratoria bezitten, gecompleteerd met een borgingsprogramma onder leiding van de Rijkstoezichthouder krachtens het Besluit.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages23
Publication statusPublished - 1990

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.90.46

Keywords

  • organic fertilizers
  • analytical methods
  • sampling
  • certification

Cite this