Anaërobe zuivering van afvalwater bij hoge zoutconcentraties

S. Ismail, B.G. Temmink, J.B. van Lier

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Er is slechts weinig bekend over anaerobe zuivering van industrieel afvalwater dat hoge concentraties (monovalent) zout bevat. Gelet op de steeds verder sluitende waterkringlopen in de industrie is het van groot belang hier meer kennis over te krijgen. Meer specifiek is de mogelijkheid om onder anaerobe condities microbiële korrelaggregaten te verkrijgen van belang, omdat hierdoor compacte, hoogbelaste zuiveringen kunnen worden ontworpen. Experimenten bij verschillende zoutconcentraties en met verschillende typen substraat lieten zien, dat zowel calcium als het type substraat een cruciale rol speelt bij deze korrelvorming. Bij hoge natriumconcentraties wordt calcium aan de korrels onttrokken en worden ze duidelijk zwakker. Op termijn kan hierdoor de biomassaretentie sterk afnemen. Verder werd vastgesteld dat deels onverzuurd substraat veel beter korreleigenschappen geeft dan volledig verzuurd substraat
Original languageDutch
Pages (from-to)277-283
JournalAfvalwaterwetenschap
Volume8
Issue number4
Publication statusPublished - 2009

Cite this