An assessment of the potential for atmospheric emission verification in The Netherlands

R.W.A. Hutjes, A. Apituley, F.C. Bosveld, H. Dolman, S. Houweling, H. Klein Baltink, A.G.C.A. Meesters, A.F. Moene, R.E.M. Neubert, W. Peters, C.M.H. Unal, A.T. Vermeulen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van dit project was het ontwikkelen van een systeem voor het kwantificeren van het broeikasgasbudget op landelijke en regionale schaal. Het ME2 consortium heeft een ‘protocol’ ontwikkeld om een referentieschatting te maken ten behoeve van de verificatie van nationale emissies. Daarmee is het op termijn mogelijk de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid van aan UNFCCC en Kyoto gerapporteerde emissies, en reducties daarvan, te verifiëren. Met verschillende inversie methoden, van data tot model gedreven, zijn emissieschattingen gemaakt. De data gedreven methoden kunnen schattingen maken voor alle drie de broeikasgassen voor NL als geheel en zijn representatief voor meerdere jaren. Met de meer model gedreven inversies zijn meer ruimtelijk en temporeel gedistribueerde schattingen te maken.
Original languageEnglish
Place of PublicationNieuwegein
PublisherProgramme Office Climate changes Spatial Planning
Number of pages64
ISBN (Print)9789088150579
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • climatic change
  • greenhouse gases
  • carbon dioxide
  • emission reduction
  • inventories
  • netherlands

Cite this