Ammoniakemissies bij het uitrijden van verwerkte mest

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De toename van de veehouderij heeft in Nederland een mestoverschot veroorzaakt. De hoeveelheid geproduceerde mest is voor sommige veehouders te groot t.o.v. het land dat ze ter beschikking hebben om de mest uit te rijden. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de NH3-emissies bij het (zowel bovengronds breedwerpig als emissiearm) toedienen van mest (voornamelijk gangbare vloeibare dierlijke mest) op zowel grasland en bouwland. Over de NH3-emissies bij het uitrijden van verwerkingsproducten is nog weinig bekend; op dit gebied is slechts een beperkt aantal studies beschikbaar en in veel gevallen ontbreken emissiegegevens. De doelstelling van dit rapport is het bijeenbrengen en analyseren van beschikbare data over optredende NH3- emissies bij het uitrijden van verwerkte mest. Wanneer voor een bepaalde mestverwerkingstechniek emissiegegevens ontbreken, wordt op basis van de samenstelling van de verwerkingsproducten een uitspraak gedaan over de verwachte NH3-emissie bij uitrijden van deze producten. Emissies tijdens het be- of verwerkingsproces worden buiten beschouwing gelaten
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages18
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International
No.156

Keywords

  • slurries
  • manures
  • ammonia
  • livestock farming
  • liquid manures
  • waste utilization
  • manure treatment
  • ammonia emission
  • grasslands
  • arable land

Cite this