Ammoniakemissie van grote groepen gespeende biggen met een hokoppervlak van 0,4 m2

A.J.A.M. van Zeeland, G.M. den Brok, M.G.A.M. van Asseldonk, N. Verdoes

  Research output: Book/ReportBookProfessional

  Abstract

  In het Varkensbesluit van 1998 is vastgelegd dat bij gespeende biggen de minimale hokoppervlakte moet worden verhoogd van 0,3 m2 naar minimaal 0,4 m2 per dier. Dit zal in de praktijk leiden tot opfok van gespeende biggen in grote groepen. Hierdoor ontstaat er behoefte aan emissiearme huisvesting voor grote groepen gespeende biggen, gehuisvest in hokken met een vloeroppervlakte van 0,4 m2 per dier. Bij de meeste op dit moment beschikbare emissiearme systemen wordt de ammoniakemissie gereduceerd door beperking van het emitterend mestoppervlak. Een toename van het hokoppervlak per dier kan, als het emitterend mestoppervlak toeneemt, een toename van de ammoniakemissie tot gevolg hebben. Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel zijn eenvoudige emissiebeperkende maatregelen getroffen in vier biggenopfokafdelingen, waarin de biggen in grote groepen werden gehuisvest bij een oppervlakte van 0,4 m* per dier. Alle afdelingen waren voorzien van ondiepe mestkanalen en een rioleringssysteem.De volgende systemen zijn onderzocht: - Twee varianten op het DeLVris-systeem; - Volledig rooster; - Eilandconstructie
  Original languageDutch
  Place of PublicationRosmalen
  PublisherPraktijkonderzoek varkenshouderij
  Number of pages28
  Publication statusPublished - 1999

  Publication series

  NameProefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij
  No.P1.224
  ISSN (Print)1385-3996

  Keywords

  • pig farming
  • piglets
  • groups
  • ammonia
  • emission
  • odour emission
  • pig housing
  • animal housing design
  • group housing

  Cite this