Ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met opvang en verwijdering van mest via spoelgoten

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie uit een vleesvarkensstal met een zogenaamd spoelgotensysteem. Bij dit systeem bevonden zich onder de roosters, horizontaal gelegen, in V-vorm uitgevoerde goten van 26 cm diep. De mest van de varkens kwam in deze goten terecht en werd tweemaal daags uit de afdeling verwijderd door de goten te spoelen met onbehandelde dunne fractie van bezonken vleesvarkensmest. Hierdoor bleef het emitterend oppervlak van de mestopslag klein. Van juni 1997 t/m maart 1998 werd op een vleesvarkensbedrijf gedurende 2 aaneengesloten ronden de ammoniakemissie gemeten uit 3 naast elkaar gelegen afdelingen, ingericht met verschillende roosters: - een combinatie van beton- en kamstaalrooster, - uitsluitend een betonnen rooster, - en een metalen driekantrooster met een mestspleet van 10 cm.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherInstituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
  Publication statusPublished - 1998

  Publication series

  NameNota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
  No.P98-44

  Keywords

  • pig farming
  • meat production
  • pig housing
  • animal housing design
  • permeable floors
  • grid floors
  • ducts
  • animal manures
  • discharge
  • ammonia emission

  Cite this