Ammoniakemissie uit dierlijke mest in de periode 1990 - 2010

C. van Bruggen

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) ontwikkeld. Dit model wordt gebruikt om de ammoniakemissie uit de Nederlandse landbouw te berekenen. In dit Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat worden de met NEMA berekende emissies in de periode 1990 – 2010 beschreven.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Keywords

  • animal manures
  • manure treatment
  • ammonia
  • emission
  • livestock farming
  • intensive livestock farming
  • fertilizers
  • nitrogen
  • livestock
  • animal housing

Cite this