Ammoniakemissie na toediening van verdunde mest : het effect van de verdunning van mest en andere factoren op de ammoniakemissie na bovengrondse breedwerpige mesttoediening

J.F.M. Huijsmans, J.M.G. Hol, M.M.W.B. Hendriks

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Het milieubeleid van de rijksoverheid is erop gericht de ammoniakemissie uit de landbouw vergaand te reduceren. Circa 50% van de totale ammoniakemissie die optreedt in de landbouw vindt plaatst na de mesttoediening op het land. De hoogte van de ammoniakemissie na de mesttoediening wordt onder andere bepaald door de mestsamenstelling (de ammoniumconcentratie, de zuurgraad en het drogestofgehalte), omgevingsfactoren (weersomstandigheden, grondsoort, bodemconditie en eventuele begroeiing) en bedrijfstechnische factoren (mestgift, structuur van de grond, toedieningstechniek, verdunning en toevoeging van middelen aan de mest). Interacties tussen deze factoren zijn in het algemeen complex van aard, zodat moeilijk is aan te geven welke factor bepalend is voor de hoogte van de emissie.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherIMAG-DLO
  Publication statusPublished - 1997

  Publication series

  NameNota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek
  No.P 97-75

  Keywords

  • manures
  • animal manures
  • ammonia emission
  • grasslands

  Cite this