Ammoniakemissie bij toediening van mineralenconcentraat op beteeld bouwland en grasland

J.F.M. Huijsmans, J.M.G. Hol

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Meerdere mestverwerkingproducten komen momenteel op de markt, waaronder mineralenconcentraten, die toegepast worden als meststof in het kader van het door de EU goedgekeurde Experiment Mineralenconcentraat van het ministerie van EL&I. Bij de toepassing van deze nieuwe producten speelt naast mestbenutting (opbrengsten, werkingscoëfficiënten) ook de optredende ammoniakemissies een belangrijke rol. In overleg met het ministerie van EL&I is najaar 2009 een project geformuleerd om een eerste inzicht te verkrijgen in de verwachte ammoniakemissie bij de verschillende toepassingen van deze producten. In 2010 is in opdracht van EL&I het onderzoek naar de optredende ammoniakemissie uitgevoerd bij toediening van concentraat in graan, aardappelen en op grasland. In dit rapport worden de resultaten van de metingen weergegeven.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages44
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International
No.387

Keywords

  • fertilizer application
  • concentrates
  • ammonia emission
  • arable farming
  • potatoes
  • grain crops
  • grasslands
  • liquid manures
  • arable land

Cite this