Ammoniakemissie bij het onderwerken van mest op bouwland in de tweede werkgang : effect van aanpasingen van de regelgeving

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Beperking van de ammoniakemissie bij mesttoediening op onbeteeld bouwland kan worden bereikt door mest in of onder te werken. Bij het verspreiden en het onderwerken in twee opeenvolgende bewerkingen is, naast de werktuigkeuze, de tijdsduur tussen onderwerken en mesttoediening van belang. Ondanks de huidige regelgeving komt het in de praktijk nog voor, dat er een dusdanige tijdsduur optreedt tussen het verspreiden en onderwerken, dat grote delen van een perceel gedurende een lange periode niet ondergewerkt zijn. Hierdoor kan uiteindelijk toch nog een aanzienlijke emissie optreden. Een mogelijke aanpassing van de regelgeving om sneller onderwerken van de mest te bevorderen is dat de breedte van de nog niet ondergwerkte bemeste strook maximaal gelijk mag zijn aan twee keer de werkbreedte van de verspreider. Praktisch gezien betekent dit dat de nog niet ondergewerkte bemeste strook maximaal circa 30 m breed mag zijn. In een onderzoek zijn de gevolgen voor de ammoniakemissie van de voorgestelde aanpassing van de regelgeving berekend.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherIMAG
  Number of pages28
  Publication statusPublished - 2000

  Publication series

  NameNota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek
  No.P 2000-71

  Keywords

  • manure treatment
  • ammonia emission
  • manures
  • models
  • arable land

  Cite this