Ammoniakemissie bij bovengronds breedwerpige mesttoediening : project VEL & VANLA

J.F.M. Huijsmans, J.M.G. Hol, M.C.J. Smits, B.R. Verwijs, H.G. van der Meer, B. Rutgers, F.P.M. Verhoeven

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In onderzoek en praktijk worden mogelijkheden ontwikkeld om de emissie van ammoniak terug te dringen. Het betreft veelal technieken waarmee de emissie vanuit de stal en de mestopslag of bij het toedienen van mest wordt gereduceerd. Het project Vel & Vanla beoogt stikstofverliezen te beperken door aanpassingen van de bedrijfsvoering. De belangrijkste daarvan is het verstrekken van eiwitarme en structuurrijke rantsoenen aan de veestapel, waardoor o.a. verlaging van het stikstofgehalte van de mest wordt nagestreefd. Doelstelling van het voorliggende onderzoek is om – op basis van emissiemetingen en modelberekeningen op bedrijfsniveau – een uitspraak te doen over de hoogte van de ammoniakemissie bij bovengronds breedwerpig toedienen van mest van een melkveebedrijf met een eiwitarm rantsoen (N-arm) ten opzichte van die van een bedrijf met een eiwitrijk rantsoen (N-rijk). Aansluitend op de veldmetingen is in een deskstudie een analyse gemaakt van de effecten van verschillende aspecten van bedrijfsstructuur en -management op de ammoniakemissie. Hiertoe zijn een aantal praktijkbedrijven geselecteerd uit de Vel & Vanla database en onderling vergeleken.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAgrotechnology & Food Innovations
Number of pages46
ISBN (Print)9789067547697
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameRapport / Agrotechnology & Food Innovations
PublisherAgrotechnology & Food Innovations
No.nr. 136

Keywords

  • air pollution
  • ammonia
  • emission
  • cattle manure
  • application methods
  • nitrogen content
  • fodder
  • feeds
  • farm management
  • grasslands

Cite this