Ammoniakemissie bij alternatieve mesttoedienigsmethoden : deskstudie

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Eind vorige eeuw is emissiearme mesttoediening geïmplementeerd binnen de regelgeving met het doel de ammoniakemissie vergaand te reduceren. Binnen de raamwerken van het Nederlandse beleid wordt ingestelde regelgeving van tijd tot tijd geëvalueerd. In het verleden zijn ook alternatieven onderzocht om de emissie bij het uitrijden te reduceren. Bij deze alternatieven werd de mest veelal bovengronds toegediend. Een overzicht van deze technieken met bijbehorende effecten op de ammoniakemissie ontbreekt. Voor de evaluatie van emissiearme mesttoediening is het ook van belang inzicht te hebben in deze alternatieven. In een deskstudie zijn de alternatieve mesttoedieningsmethoden op een rij gezet met bijbehorende (verwachte) ammoniakemissie en achtergronden over de toepassing van deze technieken. Het overzicht is gericht op methoden voor grasland. Eventuele gewaseffecten, optredende geur en afwenteling van emissies naar andere compartimenten zijn in deze rapportage niet meegenomen
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherPlant Research International
  Number of pages26
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NameRapport / Plant Research International
  PublisherWageningen UR, Plant Research International
  No.220

  Keywords

  • manures
  • dressings
  • application methods
  • techniques
  • grasslands
  • environmental impact
  • netherlands
  • fertilizer application
  • alternative methods
  • ammonia emission

  Cite this