Ammoniakemissie 2010; Referentiescenario en effecten van bestaand beleid en mogelijke aanscherpingen

M.W. Hoogeveen, H.H. Luesink, G. Cotteleer, K.W. van den Hoek

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit rapport beschrijft een referentiescenario voor de ammoniakemissie uit de landbouw in 2010 en een aantal varianten hierop. Het referentiescenario beschrijft op basis van het vastgestelde en voorgenomen milieubeleid tot 2010 een mogelijk scenario. De varianten richten zich zowel op minder beleid (effecten van bestaande beleidsmaatregelen) als op meer beleid (effecten van aanvullend beleid). De ammoniakemissie uit de landbouw in 2010 zal onder het vastgestelde en voorgenomen beleid naar schatting ongeveer 106 mln. kg ammoniak bedragen. Uit het onderzoek blijkt dat de AMvB Huisvesting, de aanscherping van Minas in de periode 2000-2004 en de RbV, respectievelijk ongeveer 11, 7 en 7 mln. kg ammoniakemissiereductie teweeggebracht hebben dan wel zullen brengen tot 2010. Aanvullend beleid met aanscherping van de regels voor aanwending van dierlijke mest, beperking van het melkureumgehalte en emissiearme stallen voor rundvee leiden in 2010 tot een reductie van maximaal ongeveer 17 mln. kg ammoniakemissie. Het nationale emissieplafond (emissieverplichting van de EU 128 mln. kg ammoniak) gecorrigeerd voor de overige doelgroepen (14 à 15 mln. kg) wordt op basis van resultaten van dit onderzoek gehaald en de doelstelling uit NMP4 voor 2010 (100 mln. kg ammoniak) gecorrigeerd voor de overige doelgroepen komt binnen bereik.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages93
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu
  PublisherLEI

  Keywords

  • agricultural economics
  • projections
  • government policy
  • environmental policy
  • pollution
  • emission
  • ammonia
  • netherlands

  Cite this