Ammoniakdepositie op de Gelderse Natura 2000-gebieden : ontwikkeling van de ammoniakdepositie als gevolg van stal- en opslagemissies in de periode 2004 en 2009 - versie 2

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt de ontwikkeling in beeld gebracht van de netto toe- of afname van de stikstofdepositie als gevolg van de stal- en opslagemissies tussen 7 december 2004 en 1 februari 2009 op de verschillende habitattypen in de Natura 2000-gebieden in de provincie Gelderland. Voor de Veluwe is ook de ontwikkeling ten opzichte van het jaar 2000 in beeld gebracht. Daarnaast wordt inzicht geven in de verschillen in dieraantallen en stalsystemen tussen het milieuvergunningbestand van de provincie Gelderland en GIAB (Landbouwtelling) van Alterra en het effect daarvan op de ammoniakemissie en -depositie.
Original languageDutch
Place of Publicationwageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages48
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2226
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • acid deposition
  • ammonia emission
  • nitrogen losses
  • intensive livestock farming
  • animal manures
  • storage
  • natura 2000
  • veluwe
  • gelderland

Cite this