Ammonia emissions from animal manure and inorganic fertilisers in 2009 : calculated with the Dutch National Emissions Model for Ammonia (NEMA)

C. van Bruggen, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. Sluis, G.L. Velthof

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2009 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijdens beweiding en bij mesttoediening uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. Met het NEMA-model is de ammoniakemissie berekend voor de periode 1990-2009. De ammoniakemissie in 2009 is vrijwel gelijk aan de emissie in 2008. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit de landbouw met tweederde gedaald. Deze afname is voor een groot deel het gevolg van de verminderde stikstofexcretie door landbouwhuisdieren, waardoor de emissies uit stallen, mestopslagen, beweiding en mestaanwending zijn verminderd. De emissie door aanwending van dierlijke mest is met bijna 80% verminderd in 2009 ten opzichte van 1990.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.302

Keywords

  • animal husbandry
  • animal manures
  • ammonia emission
  • models
  • emission
  • agriculture and environment
  • fertilizers
  • agricultural statistics

Cite this