Natuurambitie en dynamiek grote wateren

Translated title of the contribution: Ambition for nature and dynamics of large waters

Jeroen Veraart*, M.J. Baptist

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialAcademic

Abstract

In de afgelopen eeuw is er flink gesleuteld aan de Nederlandse Rijkswateren. De rivierlopen zijn aan-gepast om het water zo snel mogelijk naar zee af te voeren, een deel van de voormalige Zuiderzee is ingepolderd en in de mondingen van de IJssel, Rijn en Maas is de invloed van de zee teruggedrongen. Alleen de Schelde, de Nieuwe Waterweg en de Eems staan nog in directe verbinding met de zee. De dynamiek in het systeem is daarmee afgenomen. Er zijn en worden allerlei maatregelen genomen in het waterbeheer, gericht op de verbetering van de waterkwaliteit, waterveiligheid, zoetwatervoorziening en natuurwaarden.
Translated title of the contributionAmbition for nature and dynamics of large waters
Original languageDutch
Pages (from-to)4-5
JournalLandschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde
Volume38
Issue number1
Publication statusPublished - 2021

Cite this