Ambities Koeien & Kansen

J.C.A. Gielen

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  Koeien & Kansen is in 1999 van start gegaan met als doel het in de praktijk ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van duurzame systemen van de melkveehouderij, zoals die ook op De Marke sinds 1992 worden onderzocht. Nu 5 jaar later is de doelstelling niet gewijzigd, maar degelijke volzinnen vragen om aanvullende toelichting en concretisering, zodat continu helder is wat je voor de melkveehouderij sector in Nederland kunt betekenen. Een sector die het bedrijfseconomisch niet voor de wind gaat en dus belang heeft bij een pijnloze implementatie van het nieuwe mestbeleid. Koeien & Kansen heeft bewezen dat met goed mineraalmanagement geld is te verdienen. De eerste verkenning van de consequenties van het nieuwe mestbeleid is in vergelijking met Minas ongunstig voor de inkomensontwikkeling op de melkveehouderij bedrijven(zie verderop in deze nieuwsbrief), maar het geeft ook gelijk aan dat met een ondernemende houding de gevolgen zijn te minimaliseren. Aanpassingsvermogen is kenmerkend voor goede ondernemers. Er moet dan wel ondernemingsruimte zijn en geen harnas van normen en regels die de bewegingsruimte beperken en een administratieve rompslomp die alleen maar frustreert. Ondernemersruimte met eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemer is ook het uitgangspunt van het kabinet. De opgave is helder, voor stikstof moet aan de norm voor grondwater in 2009 worden voldaan en voor fosfaat geldt evenwichtsbemesting in 2015. Met een stelsel van gebruiks- en excretienormen zullen de doelstellingen moeten worden bereikt. Koeien & Kansen wil daarbij nadrukkelijk een rol spelen door op de melkveebedrijven te werken volgens de normen van 2009, zodat inzichtelijk wordt wat de effecten zijn op economisch, technisch en milieukundig gebied. We willen de gebruiks- en excretienormen toetsen om de achterliggende veronderstellingen te checken en we willen werken aan de ontwikkeling van simpel vast te stellen bedrijfsspecifieke normen, zodat goed mineraalmanagement kan worden beloont . Dit zijn de ambities van Koeien & Kansen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)1
  JournalKoeien & Kansen Nieuwsbrief
  Volume2004
  Issue number16
  Publication statusPublished - 2004

  Cite this