Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen : 1. toetsing van contaminanten aangewezen door de Meststoffenwet

P.A.I. Ehlert, L. van Schöll, T.A. van Dijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om het proces van de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en vooral ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) besloten tot opname van een ‘Alternatieve systematiek’ voor de toetsing van stoffen in de regelgeving. Met deze systematiek kan het bedrijfsleven op basis van een beperkt aantal gegevens zelfstandig beoordelen of een afval- of reststof geschikt is om te worden gebruikt als covergistingsmateriaal. Het Ministerie van EZ heeft Alterra Wageningen UR en RIVM gevraagd om een alternatieve systematiek op te stellen voor de toetsing van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal, waarbij een beperkt aantal gegevens nodig is. Tevens is gevraagd om mogelijkheden voor rubricering van afval- en reststoffen onder de rubricering van de Europese regelgeving voor afvalstoffen (EURAL-codes) in de Meststoffenwet te onderzoeken. Het onderzoek heeft geleid tot twee deelrapporten. Dit WOt-werkdocument (1) behandelt contaminanten die door de Meststoffenwet zijn aangewezen en die voor kunnen komen in afval- en reststoffen die bestemd worden voor vergisting met dierlijke mest. Het tweede WOt-werkdocument (De Poorter et al., 2013) behandelt organische microverontreinigingen die niet door de Meststoffenwet zijn aangewezen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages88
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.358

Keywords

  • waste treatment
  • organic wastes
  • co-fermentation
  • assessment
  • environmental policy
  • toxicology
  • impurities
  • protocols
  • biobased economy

Cite this