Alternatieve systematiek voor de beoordeling van covergistingsmaterialen : 2. Residuen van gewasbeschermingsmiddelen

L. Poorter, P. van Beelen, J. Struijs, A.M.A. van der Linden, P.A.I. Ehlert, L. Posthuma

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de toelating van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal te versnellen en ook om de verantwoordelijkheid voor de toetsing meer bij het bedrijfsleven te leggen, heeft de Staatsecretaris van het ministerie van Economische Zaken (EZ) besloten tot opname van een ‘Alternatieve systematiek’ afval- en reststoffen in de regelgeving te toetsen. Met deze systematiek moet het bedrijfsleven op basis van een beperkt aantal gegevens zelfstandig kunnen beoordelen of een afval- of reststof geschikt is om te worden gebruikt als covergistingsmateriaal. Het ministerie van EZ heeft Alterra Wageningen UR en RIVM gevraagd om een alternatieve systematiek op te stellen voor de toetsing van afval- en reststoffen voor gebruik als covergistingsmateriaal, waarbij een beperkt aantal gegevens nodig is. Tevens is gevraagd om mogelijkheden voor rubricering van afval- en reststoffen onder de rubricering van Europese regelgeving voor afvalstoffen (EURAL-codes) in de Meststoffenwet te onderzoeken. Het onderzoek heeft geleid tot twee deelrapporten. Deelrapport 1 (WOt werkdocument nr. 358, Ehlert et al., 2013b) behandelt een alternatieve systematiek voor anorganische en organische contaminanten die door de Meststoffenwet (MW) zijn aangewezen en onderliggende beoordelingssystematieken. Dit deelrapport (2) gaat in op de milieubezwaarlijkheid van aangewezen residuen van gewasbeschermingsmiddelen, die niet door de MW aangewezen zijn, en resulteert in een voorstel met opties die beleidsafweging vragen
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages72
Publication statusPublished - 2013

Publication series

Name WOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.359

Keywords

  • waste treatment
  • organic wastes
  • co-fermentation
  • assessment
  • impurities
  • pesticides
  • environmental policy
  • protocols
  • biobased economy

Cite this