Agroforestry in het Zeeuwse landschap: Verkenning van de mogelijkheden van agroforestry in combinatie met akkerbouw in de provincie Zeeland met als uitgangspunt de Zeeuwse Bosvisie en de daarin beschreven landschap-zoekgebieden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze notitie vat de (on)mogelijkheden, de kansen en de ontwikkelingen samen die nodig zijn voor de realisatie van méér agroforestry in Zeeland. Het geeft geen totaal- of eindbeeld; immers de kennisontwikkeling over agroforestry in Nederland is nog volop in ontwikkeling. De notitie kan daarom gezien worden als gedeeltelijke vertaling van de tot dusver (tot november 2021) opgedane kennis binnen het landelijke onderzoeksprogramma naar de Zeeuwse situatie. Ook is gekeken naar relevante literatuur en naar gespreksverslagen uit aanpalende onderzoeken en projecten in Nederland en Vlaanderen. De hoofdstukindeling is gemaakt op basis van de wensen van de Provincie Zeeland, opgesteld in overleg met de betrokken provinciale beleidsmedewerkers. Met hen is ook de focus bepaald op de onderwerpen die in deze notitie aan bod komen. Onderhavige notitie is zo opgezet dat het kan dienen als vertrekpunt voor discussie met direct betrokkenen bij de ontwikkeling van de Zeeuwse landbouw en om inspiratie te leveren voor de Zeeuwse agrarische ondernemer.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages34
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open teelten
No.WPR-OT-903

Keywords

  • agroforestry
  • Zeeland
  • biodiversity
  • landscape
  • arable farming
  • farm management
  • experimental forests
  • fruit growing
  • nature-inclusive agriculture

Cite this