Agrobiodiversiteit, kansen voor een duurzame landbouw

B. Vosman, J.M. Baveco, E. den Belder, J. Bloem, C.J.H. Booij, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, J. Lahr, J. Postma, J. Verloop, J.H. Faber

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een betere benutting van de biologische diversiteit maakt de landbouw minder afhankelijk van externe input zoals chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Het gaat daarbij om drie samenhangende onderdelen: 1. het erfelijk materiaal voor dieren, planten en micro-organismen; 2. de organismen en processen die de zogenaamde ecosysteemdiensten (bv bodemvruchtbaarheid) leveren; 3. de biologische en landschappelijke elementen die bestaan dankzij de landbouw. Een verkennend onderzoek is verricht binnen DLO, in nauw overleg met partijen als: LTO, CLM, Louis Bolk Instituut, LNV (directies Natuur, Platteland, Kennis en Landbouw) en VROM. In dit verslag komen aan de orde: groen-blauwe dooradering (zoals houtwallen en sloten) bij plaagonderdrukking, de invloed van bodemkwaliteit op het weren van ziektes, de invloed van bodemleven op de beschikbaarheid van nutriënten, de mogelijkheden op melkveebedrijven en de relatie tussen landbouw en de zogenaamde begeleidende biodiversiteit
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherPlant Research International
Number of pages72
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Plant Research International
PublisherPlant Research International
No.165
ISSN (Print)1566-7790

Keywords

  • agriculture
  • soil fertility
  • biological control
  • dairy farming
  • farm management
  • soil ecology
  • functional biodiversity
  • soil quality
  • agro-biodiversity
  • ecosystem services

Cite this